7th Grade Girls


2018/19 SEASON

Coaches: Bobby Thompson & Al Washington

Roster:

Kiawna Caukins

Emiko Craig

Safronia Millier

Bella Ngoun

Lia Obet

Christy Ramirez

Anika Sievers-Bailey

Lanie Thompson

Alana Washington

Mae Washington